Ouderraad (OR)

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Stichting Verenigde Ouders Vuurvlinder

De Stichting Verenigde Ouders Vuurvlinder (SVOV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die alle ouders en verzorgers vertegenwoordigen binnen de school. De SVOV beheert de ouderbijdrage welke wordt gebruikt
bij diverse activiteiten en feesten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreisje en het schoolfeest.

De SVOV staat in nauw contact met de MR en het schoolbestuur en adviseert hier in diverse besluitvorming.
Daarnaast heeft de SVOV een signalerende taak en kan namens de ouders en verzorgers het schoolbestuur of MR aandacht vragen voor diverse onderwerpen.

De SVOV heeft maandelijks overleg en de notulen hiervan worden op de website beschikbaar gemaakt. Indien gewenst kan een ouder of verzorger altijd een van de leden van de SVOV benaderen voor verdere toelichting of vragen.

U kunt zich als ouder of verzorger aanmelden als lid van de SVOV. Doorgaans gebeurt dit aan het begin van elk schooljaar, maar op dit moment zijn wij nog op zoek naar een enthousiast lid voor de locatie West of Noord. Wanneer u zich graag inzet voor de kinderen om de activiteiten op school te organiseren meldt u zich dan aan via onderstaand e-mailadres.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar or.vu@skovv.nl